Mozaici postavljeni u Andrićgradu, u ulici Mlade Bosne, nastali su na inicijativu Emira Kusturice koji je – izabravši drevnu tehniku mozaika – na za današnje vreme neuobičajen i originalan način, oplemenio ambijent grada, dajući priliku likovnim umetnicima, stasalim na ovim prostorima, da ispolje svoju izuzetnu veštinu koja se retko može sresti i u svetskim okvirima.

Prvi mozaik, postavljen s desne strane ulaza u bioskop, predstavlja realistički izvedenu pastoralnu kompoziciju, bogatog i plemenitog kolorita postignutog zahvaljujući upotrebi prirodnog kamena u kombinaciji sa italijanskimg staklom. U okviru tog prizora predstavljeni su ljudi u slobodnom prostoru, koji sviraju, igraju i nadmeću se u tradicionalnim narodnim veštinama, životinje i drvo sa zrelim jabukama. Neki likovi su inspirisani poznatim ličnostima, svedocima i akterima našeg vremena, a Novaku Đokoviću smo dali priliku da se odmori i samo posmatra prizor grickajući semenke. Tu je i Branko Ćopić, koji posmatra prizor iz pozadine. Ova slika treba da bude inspiracija i poziv savremenicima i njihovim potomcima za zajedništvo i povratak u prostor povezan i usklađen sa životinjama i biljkama, u kojem igra najodgovorinju ulogu.

U ovoj sceni je prisutna i doza humora ( poznate ličnosti kao što su Milorad Dodik i Emir Kusturica stavljene su u neuobičajen položaj u odnosu na stil života koji im nameće profesija). Ceo mozaik, kao i sam život, odiše spontanom simbolikom ( pripitomljene, zarobljene guske se glože, dok divlje slobodno lete).

Autor mozaika je dipl.slikar. magistar mozaika Bisenija Tereščenko, a izvela ga je sa timom mozaičara: dipl.slikar Maja Đurović, dipl.slikar Jelica Vuković i dipl.slikar. magistar Vojna Baštovanović.

MLADA BOSNA

Inspracija za mozaičku kompoziciju potekla je od rečenice koja se pripisuje Gavrilu Principu : “ Naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu „. Mozaik je izveden u želji da se ovekoveči sećanje na mladiće koji su dali svoj život za ideale slobode – alegorijski predstavljene na prvom mozaiku. Ova kompozicija je posvećena neopipljivoj i razumom neuhvatljivoj ideji samožrtvovanja.

Prikazani su ( s leva na desno) pripadnici Mlade Bosne: Bogdan Žerajic, Gavrilo Princip, Trifun Grabež, Nedeljko Čabrinović, Vasa Čubrilović, Danilo Ilić, Mihajlo Pušara, Veljko Čubrilovic, Milenko Jovanović.

Figure su predstavljene realistično, uklopljene u onirički ambijent koji naginje duhu romantizma. Kompozicija je pokušaj svojevrsne vizuelizacije navedene rečenice Gavrila Principa, uz metaforičku nadgradnju prikazivanjem mitološke predstave otmice Evrope, koja u ovom slučaju može simbolisati autističnu, sladunjavu lepotu Bečkog dvora, izgrađenog na muci potlačenih naroda, a istovremeno podseća da su kuturne tekovine Evrope često žrtve sirovih nagona i zakona jačeg.

U pozadini se nalazi dvorac Belvedere, oko kojeg se „viju sjeni“ onih koji ne zaboravljaju i koji neće biti zaboravljeni.

Mozaik je izrađen u rekordnom roku, prema likovnom rešenju Bisenije Tereščenko, uz tim akademskih slikara Maje Đurović, Tatjana Benderać Vučićević, Olivera Nikolić, Jelice Vuković, Josipe Miletić, Gordane Jovanović, a na pripremi kamena radio Žarko Lepojević sa timom pomoćnika. Montažu i retuširnje izveo akad.slikar, magistar mozaika Risto Vujović, sa timom pomoćnika.

Širi idejni okvir za oba mozaika dao je profEmir Kusturica, na osnovu čega je Bisenija Tereščenko, kao autor, nacrtala skice- predloške, koji su kroz konsultacije sa Kusturicom razrađivane i usvajane.

Share This